Privacybeleid

De overeenkomst van de privacybescherming

 

      Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy. Alvorens u de verleende diensten gebruikt, te lezen gelieve zorgvuldig de volgende verklaring. om u de nauwkeurigere en gerichte diensten aan te bieden kan de persoonlijke informatie u verstrekt op de volgende manieren worden gebruikt.

      De relevante informatie u verstrekt zal uw persoonlijke informatie verzamelen wanneer u de diensten kiest of informatie verstrekt, vrijwillig deze informatie, integreert en professioneel analyse en gebruik van deze informatie leidt om u de betere gebruikersdiensten aan te bieden. Gelieve te verstrekken uw persoonlijke informatie op een geschikte, gedetailleerde en nauwkeurige manier wanneer het registreren, en te werk constant de registratieinformatie bij om aan de geschikte, gedetailleerde en nauwkeurige vereisten te voldoen. Als er problemen door onware registratieinformatie zijn worden veroorzaakt, zult u de overeenkomstige gevolgen dat zelf dragen. Gelieve breng of uw accountnummer en wachtwoord niet aan anderen over te lenen. Als u vindt dat uw rekening illegaal door anderen is gebruikt, zou u het onmiddellijk moeten meedelen. De rekening en het wachtwoord worden illegaal gebruikt door anderen toe te schrijven aan het binnendringen in een beveiligd computersysteem of de achteloosheid van de gebruiker, en geen wettelijke verantwoordelijkheid zal worden verondersteld.

 

Uw verrichting:

 

      Wanneer u het gebruikt, zal de server automatisch wat informatie, met inbegrip van URL, IP-adres registreren, browser type en taal gebruikte, en toegangsdatum en tijd.

     Wij zullen deze informatie op een hoogst verantwoordelijke manier, zullen behandelen en nooit deze informatie aan het publiek onthullen of zullen het aan een derde partij zonder uw toestemming, behalve in de volgende gevallen verstrekken:

(1) verkrijg vooraf uw autorisatie;
(2) slechts wanneer u uw persoonlijke informatie onthult kunt u de producten en verstrekken de diensten u vraagt;
(3) volgens relevante wetgevingen en verordeningen;
(4) overeenkomstig de behoeften van relevante overheidsinstanties;
(5) om de legitiemen recht en de belangen te beschermen.
(6) het kan met een derde partij samenwerken om gebruikers van relevante netwerkservices te voorzien. In dit geval, als de derde partij overeenkomt om dezelfde verantwoordelijkheid te veronderstellen om gebruikersprivacy te beschermen, kan de de registratieinformatie van de gebruiker aan de derde partij worden verstrekt.
(7) wij moeten informatie aan bedrijven verstrekken die producten of de diensten uit ons naam (tenzij wij u afzonderlijk vragen en uw toestemming verkrijgen verlenen, hebben deze bedrijven geen recht op gebruik)

 

Revisie van privacybeleid:

 

      Wij kunnen het privacybeleid wijzigen om betere kwaliteit en de betrouwbare diensten te verlenen.

 

Vragen en suggesties:

 

      Als u andere vragen en suggesties hebt, te laten gelieve ons het weten. Geëngageerd aan het beschermen van uw privacy en van ganser harte het aanbieden van u de diensten van uitstekende kwaliteit.